iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby
Přejít na menu

Dotace na akce a tábory v roce 2014

16.6.2014 17:30
Autor: Renca, Počet přečtení: 2592

Jednou z výhod členství v SPJF je i možnost nechat si proplatit část nákladů na akce či tábory, které pořádáte s vaším oddílem, klubem či pobočkou pod hlavičkou SPJF. V tomto článku najdete základní informace, které by vám měly pomoci akci řádně vyúčtovat a požádat o dotaci.

Pro rok 2014 byla Vedením SPJF stanovena základní výše dotace na 30 Kč / člověk / den pro jednodenní a vícedenní akce, pro tábory (akce nad 7 dní) je tato částka letos stejná. Oproti loňskému roku se tedy jedná o navýšení o 5 Kč / osoba / den.

Podrobný návod, jak akci vyúčtovat a o dotaci požádat najdete v této prezentaci (pozor - v prezentaci zatím není aktualizována výše dotace). Jedná se o manuál krok za krokem, vše je podrobně rozebráno.

Zejména prosím nezapomeňte na tyto body:

- akce musí být dopředu ohlášena (Výkonnému výboru, Pořadatelské komisi SPJF či pozvánkou zde na iKlubovně)

- maximálně výše dotace je 70% celkových nákladů

- akce musí být řádně vyúčtována:

- na akci musí být vyplněna Prezenční listina (v případě proplácení jízdného i Prezenční listina – jízdné)

- všechny výdaje musí být doloženy originály dokladů, které jsou opatřeny razítkem a podpisem

- doklady musí být roztříděny dle kategorií (potraviny, materiál, jízdné,…) a nalepeny na papírech A4

- každé vyúčtování akce musí být opatřeno úvodním listem, který obsahuje:

  • údaje o akci (název, datum a místo konání, počet účastníků (do/nad 26 let), informace o účastnických poplatcích)
  • přehled výdajů (rozdělený po jednotlivých listech s nalepenými paragony)
  • celkovou částku, o kterou v rámci dotace žádáte

- vyúčtování akce, které se nebude řídit předchozími body, nebude přijato a dotace nebude proplacena

V případě otázek či připomínek kontaktujte pokladní SPJF – není problém vysvětlit případné nejasnosti přes e-mail či osobně na nějaké akci nebo v klubovně.

Záznam nebyl nikdy upravován.


Diskuze ke článku

Vložení nového komentáře
*
*
*