iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby
Přejít na menu

Naše činnost

Sdružení přátel Jaroslava Foglara (SPJF) vyvíjí činnost na více rovinách

  1. Práce s dětmi a mládeží. Jako jediná organizace v České republice se zaměřuje zejména práci dětských mikrokolektivů - tzv. klubů bez dospělého vedoucího. K tomuto účelu slouží klubovní portál iKlubovna.cz a webové stránky dlouhodobé hry dlouhodobka.cz.
  2. Sdružovat děti i dospělé příznivce Jaroslava Foglara, známého českého spisovatele, skauta a pedagoga, podporuje bádání a archivářské aktivity v rámci jeho literárního a pedagogického odkazu, mimo jiné vydává knihy v Braillově písmu zdarma distribuované do ústavů a knihoven pro nevidomé.
  3. V neposlední řadě pak do roku 2011 vedlo projekt Hledáme lék na dětskou kriminalitu, v jehož rámci bylo zorganizováno 10. ročníků odborných seminářů a konferencí, vydalo 8 sborníků referátů a přednášek nebo krátkých filmů.

SPJF vydává od roku 1993 časopis Bobří stopa, který organizuje a zastřešuje dětské kluby (KBS, DK, IK, BT, aj.). Díky časopisu a pravidelným akcím se u děti a mládeže rozvíjí zájem o zálesáctví, dobrodružství, sport a další tradiční i netradiční aktivity. Celá tato činnost Sdružení vychází z tradice Foglarových čtenářských klubů při časopisech Mladý hlasatel a Vpřed, snaží se však integrovat nové trendy a přizpůsobovat se dnešním podmínkám a zájmům dětí a mládeže.Ve svých aktivitách pro mládež se SPJF zaměřuje především na tzv. „mikrokolektivy“, které jsou reprezentovány kluby a jednotlivci (stopaři). Podle našich poznatků existuje velké množství dětí, kteří si těžko hledají kamarády a možnost smysluplného využití volného času, z důvodů nedostatku příležitostí či osobních potíží se začleněním se do větších kolektivů. A právě těmto dětem se snažíme pomoci se nejen začlenit do kolektivů, ale také nabídnout jim netradiční a především poutavé vyplnění volného času.