iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby
Přejít na menu

Organizační struktura SPJF

Nejméně jednou za dva roky se schází Valná hromada SPJF, která volí na příští dvouleté období orgány SPJF: Vedení SPJF a Revizní komisi. Vedení SPJF si pak ze svého středu volí předsedu a dva zástupce.

Současné vedení SPJF působí v tomto složení:

Revizní komise působí ve složení:

  • Marek Polák - Sharp (předseda RK)
  • Josef Kasl
  • Radim Kejík - Rolf

Složení platné od 14. 11. 2021

Základní články SPJF pak tvoří pobočky, oddíly a kluby. Pobočky jsou volným sdružením členů SPJF z některých regionů a slouží k lepší koordinaci aktivit přímo v místě, kde pobočka sídlí. Minimálně jednou za dva roky se schází na Výroční schůzi, kde si volí tříčlenné vedení: předsedu a dva zástupce. Oddíly fungují podobně, jako v jiných organizacích: v každém musí být jeden vedoucí starší 18 let a všichni členové současně jsou členy SPJF. Sdružování klubů se SPJF věnuje prakticky jako jediná organizace v České republice. V nich na rozdíl od oddílů nesmí být nikdo starší 18 let a členové nemusejí současně být členy SPJF. Běžně proto dochází k proměně klubů v oddíly v době, kdy jejich členové dorostou a rozšiřují svoji činnost.

SPJF je členem střešní organizace Česká rada dětí a mládeže, některé základní články SPJF jsou pak členy regionálních krajských rad dětí a mládeže.