iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby
Přejít na menu

Porada "Vedení SPJF " - leden 2004

19.1.2004 13:14
Autor: MVBobr, Počet přečtení: 2420

V sobotu 17. ledna se v Brně uskutečnila první porada vedení sdružení v tomto roce. Na programu mimo jiné bylo zhodnocení "Roku 2003 = Roku s RŠ", výstav v Praze a Brně, činnosti SPJF a poboček za uplynulých 12 měsíců, navržení dílčího plánu akcí

SPJF na letošní rok apod. Schválen byl i p?edb?žný rozpo?et na rok 2004 (p?íjmy a výdaje) -samoz?ejm? ?ada akcí bude záviset na dotacích od MŠMT, Jihomoravského kraje a m?sta Brna. Taktéž bude nutné získávat finance od sponzor? ... P?ipomenuto bylo: a/ 5. výro?í od úmrtí JF - Jest?ába (vzpome?te si všichni 23. ledna), b/ první akce roku ... již 5. setkání Bob?í stopy ve Vyškov? ve dnech 23. - 25. ledna atd. Pro úplnost sd?luji, že neoficiální setkání ve Slune?ní zátoce je v plánu na sobotu 12. ?ervna t. j. za p?t m?síc?. Bližší informace budou v nové Bob?í stop?, která vyjde cca za m?síc. Zajímavou stínadelskou obálku s RŠ nám nakreslil Marko ?ermák.
Vytvořil 23. ledna 2011 v 18:06:57 mira. Upravováno 5x, naposledy 14. července 2011 v 15:50:08, tendruhejvojta


Diskuze ke článku

Vložení nového komentáře
*
*
*