iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby
Přejít na menu

Rychlé šípy nestárnou

7.11.2003 12:47
Autor: Soki, Počet přečtení: 3913

[Krizmen] Během listopadu a prosince tohoto roku pořádá pražská pobočka Sdružení přátel Jaroslava Foglara blok akcí k 65. výročí vydání prvního kresleného příběhu Rychlých šípů pod názvem Rychlé šípy nestárnou.

Hlavní akcí, kterou po?ádáme sou?asn? jako vyvrcholení celostátního Roku s Rychlými šípy je výstava S RYCHLÝMI ŠÍPY DO STÍNADEL, která se koná od 1. do 9. listopadu 2003 v Muzeu d?tské kresby, U Radnice 13, Praha 1 ? Staré M?sto. Otev?eno je od 13 do 18 hod. s výjimkou pond?lí 3.11.2003, kdy bude zav?eno. Na výstav? budou p?edstaveny sout?žní práce d?tí i dosp?lých v sout?ži SPJF ?Kde jsou vaše Stínadla?? a další materiály s tematikou Rychlých šíp? a Stínadel.
B?hem konání výstavy ? v pond?lí 3.11. budou na pošt? PRAHA 01 v Kaprov? ulici 12 od 8 do 19 hod. razítkovat všechny zásilky speciálním p?íležitostným poštovním razítkem, které pro všechny zájemce p?ipravil dlouholetý spolupracovník Jaroslava Foglara Ivan Vápenka.
17. listopadu 2003 vypukne tradi?ní sout?ž ?HLEDÁME RYCHLÉ ŠÍPY,? kdy sout?žící mají najít kdesi v uli?kách pražských Stínadel slavný ?tená?ský klub na papí?e v životní velikosti. Hra potrvá do 17. prosince 2003.
Ve vyjímání ježka z klece se bude sout?žit již na 3. ro?níku Memoriálu Jana Tleska?e 29. listopadu 2003 od 10 hodin. Místem konání bude tentokrát spole?enský sál kláštera Emauzy, Vyšehradská 320/49, Praha 2 ? nedaleko Karlova nám?stí.
Klubovým promítáním filmu Záhada hlavolamu p?ipomeneme fakt, že od premiéry filmu režiséra Petra Kotka uplynulo již 10 let. Promítání za ú?asti režiséra a herc? se koná ve st?edu 26.11.2003 od 17 hod. v budov? o. s. Tereza, Haštalská 17, Praha 1 ? Staré M?sto - František (Stínadla). Konec besedy je stanoven na 19 hod. Vstupné bude up?esn?no.
V dob? p?edváno?ní po?ádá náš ?len Ji?í Lipka ? Carmen v rámci trampských setkávání na koberci foglarovské promítání v karlínském DDM (Spektrum). Akce za?íná po 18. hodin?.
17. prosince 2003 si p?ipomeneme 65 let vydání prvního p?íb?hu RŠ na tradi?ním Ve?eru sv?tel. Sraz v 17 hod. u postranního vchodu kostela sv. Haštala (u vchodu do Anežské ulice). Sví?ku s sebou. Symbolicky tak uzav?eme Rok s Rychlými šípy.

Sledujte Bohouška, jednotlivé akce budeme up?es?ovat.
Vytvořil 23. ledna 2011 v 18:06:57 mira. Upravováno 11x, naposledy 5. července 2011 ve 22:07:56


Diskuze ke článku

Vložení nového komentáře
*
*
*