iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby
Přejít na menu

SPJF obdrželo zdravici od Skautské nadace Jaroslava Foglara

21.10.2015 16:45
Autor: Menhart, Počet přečtení: 3365

Předseda správní rady Skautské nadace Jaroslava Foglara se chtěl osobně zúčastnit jedenání Vedení SPJF (10. - 11. října 2015), ale vzhledem k operativnímu přesunu místa porady z Prahy do Brna zaslal Vedení tento dopis, který byl v neděli dopoledne 11. října v Morku přečten.

Milé sestry, vážení bratři, přátelé

Děkuji, že mi po přesunu vašeho setkání z Prahy do Brna bylo umožněno vás oslovit alespoň písemně.

Rád bych vás pozdravil jménem Skautské nadace Jaroslava Foglara a popřál hodně zdaru vašemu dnešnímu setkání.

 

Jak víte, na Skautskou nadaci Jaroslava Foglara nyní - po mnohaletých složitých sporech a jednáních - přechází dědictví po Jestřábovi. To mnohonásobně posiluje zodpovědnost, kterou pociťujeme za správu Jestřábova odkazu. A zároveň nám to dává i nové možnosti, jak Jestřábovy myšlenky, — v dnešní době víc než kdy jindy aktuální  — přibližovat těm, kteří naslouchají, i těm, ke kterým se toto poselství teprve musí dostat.

S některými z vás jsem se již měl možnost setkat tváří v tvář, s jinými se setkává místropředseda správní rady naší nadace bratr Goblin, anebo členové nadační rady. Víme proto, že činnost vašeho Spolku vedou stejné hodnoty a stejné motivy jako činnost naší nadace. S velkou radostí vám nabízímei spolupráci v konkrétních věcech.

 

1. Rádi zabezpečíme, abyste ke své Bohulibé činnosti mohli bezplatně užívat autorská práva k Jestřábovu dílu. S Menhartem jsme již začali diskutovat způsob, jak právně zajistit, aby SPJF mohlo tato práva bez jakýchkoli pochyb užívat k nekomerčním účelům a k šíření Jestřábova odkazu.

 

2. Pro zájemce z vašich řad zorganizujeme návštěvu Jestřábova bytu. Byt jsme již převzali, nyní ho uvádíme do provozuschopného stavu, opravujeme a zprovozňujeme elektrické a vodovodní vedení atd. V zimním období již snad bude vše připraveno pro exkurzi. Rád bych poprosil jednoho z vás, aby zjistil kolik bude zájemců. (Poznámka Menhartova: Zde nebo níže na této stránce ve formuláři se můžete předběžně přihlásit k prohlídce bytu).

 

3. Rádi bychom vás pozvali ke spolupráci na plánování i průběhu foglarovského roku 2017. Ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví, Ústavem pro českou literaturu, Junákem a dalšími institucemi připravujeme v roce 2017 řetězec nejrůznějších akcí, které znovu připomenou Jestřábovo dílo a jeho odkaz široké české veřejnosti. Přemýšlíme o celoroční hře, která by se hrála uvnitř dětských skupin a měla by i geocachingové prvky, také o souborné prestižní výstavě věcí z foglarovského dědíctví. Projekt je ve stádiu prvotních plánů, hledání peněz a institucionální spolupráce. Rád bych vás co nejsrdečněji pozval, abyste se tohoto projektu zúčastnili - ať už nápady, pomocí při organizaci, zapůjčením výstavních exponátů, účastí na besedách (jako přednášející i jako diváci), finančně i jakýmkoli jiným přínosem.  Nadevše uvítáme spolupráci lidí mimo Prahu tak, aby Foglarův rok nebyla jen pražská akce. Kontaktovat nás můžete například přes internetovou adresu nadace@foglar.org.

 

4. K archiváliím a pamětihodnostem se váže i další prosba — velmi se snažíme o to, aby se Jestřábovy věci uchovaly v úplnosti. Archiválie v Památníku národního písemnictví,  další věci ve správě naší nadace. Prosím tedy všechny držitele Jestřábových dokumentů a pamětihodností, aby zvážili, zda je nenabídnout Památníku či nám k archivaci a odborné správě. Je to dobrovolný a velmi zodpovědný krok, který umožní, aby se tyto vzácné věci uchovaly v dobrém stavu i pro další generace. V případě, že byste přemýšleli o takovém kroku, kontaktujte Dorku Lábusovou nebo Petra Kotyka z PNP, anebo nás opět na nadace@foglar.org. Velice oceníme také alespoň sepsání archiválií, které jsou ve vaší správě a neposkytnete je Nadaci nebo PNP.

 

Milé sestry a vážení bratři, přátelé,

jsem rád že jsem k vám mohl - byť i takto zprostředkovaně - promluvit. Za sebe i za své kolegy ve správní a nadační radě SNJF se těšíme na radostnou spolupráci ve jménu dobré věci.

 

Děkuji vám za pozornost.

Se stisknutou levici,

Pascal (Mgr. Tomáš Šídlo)

předseda správní rady, Skautská nadace Jaroslava Foglara


 

Vytvořil 21. října 2015 v 16:45:47 Menhart. Upravováno 6x, naposledy 26. října 2015 ve 23:14:56, Menhart


Diskuze ke článku

26. října 2015, 23:18
menha

Doména Stínadla prolomena

Google ten formulář zatvrzele držel pouze v doméně Stínadla a nikde jsem nenašel nastavení pro ostatní, tak jsem udělal radikální prolomení a už to snad uvidíte všichni.
Děkuji i Sokimi za upozornění.
26. října 2015, 21:44
Sova (administrátor)

Formulář

Ahoj Menharte, do formuláře se nemohu dostat, prý nemám dostatečná oprávnění... :(

26. října 2015, 16:38
Menhart (administrátor)

Prohlídka bytu J. Foglara

Již funguje vkládání do formuláře - je úplně na konci článku "SPJF obdrželo zdravici od Skautské nadace Jaroslava Foglara".
Děkuji za upozornění.

Vložení nového komentáře
*
*
*