iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby
Přejít na menu

Co předáte do Foglarova fondu vy?

Badatelsko-sběratelský oddíl Sdružení přátel Jaroslava Foglara.

Článek II: Právní postavení SPJF
1. SPJF je dobrovolné, nezávislé občanské sdružení, sdružující členy na základě společného
zájmu:
d) o sběratelství, archivování a zkoumání všeho, co se týká Jaroslava Foglara, jeho spolupracovníků, dalších spisovatelů a tvůrců časopisů pro děti a mládež.

Článek III: Cíle činnosti SPJF
2. SPJF se snaží oslovovat čtenáře, přátele, sběratele a další příznivce díla Jaroslava Foglara a ostatních autorů dobrodružné literatury a tvůrců časopisů pro děti a mládež, propagovat výchovné metody skautingu, woodcraftu, zálesáctví apod.
3. Za tímto účelem SPJF zejména:
a) zajišťuje, zpracovává a zveřejňuje informace o životě a díle Jaroslava Foglara i dalších spisovatelů a tvůrců dětských časopisů, propaguje a popularizuje jejich dílo doma i v zahraničí;

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, o. s.

12.1.2017 13:00
Autor: Menhart, Počet přečtení: 1496

Rád bych pomohl na svět další foglarovské aktivitě - každoročně v koncem ledna (což je 13. měsíc předcházejícího roku) bych rád nosil za SPJF do Památníku národního písemnictví (PNP) své i naše přírůstky za minulý rok (ale i dřívější roky).

Pokud se totiž svoje akce nenaučíme zaznamenávat průběžně a pravidelně, zapomeneme na ně my a i všichni ostatní. Pokud tedy přinesete do klubovny SPJF do termínu lednového vedení SPJF (15. ledna) něco foglarovského, co chcete poslat do Jestřábova fondu, převezmu to a odnesu do PNP společně se svými věcmi.


Památník má zájem i o novodobé artefakty, které souvisí s odkazem JF. Mohou to být výstřižky z novin, zprávy a fotky z akcí, odznaky, pamětní lístečky atd. Samozřejmě je vhodný i podrobnější popis, aby to mělo příslušnou vypovídací hodnotu.
 
Vytvořil 3. ledna 2016 ve 23:56:00 Menhart. Upravováno 2x, naposledy 25. června 2017 v 00:07:20, Menhart


Diskuze ke článku

12. ledna 2017, 18:19
Čáp (administrátor)

Myslím, že SPJF by mělo zatím svůj archiv udržovat samo, nicméně pokud to nebude v jeho silách, jeví se mně Památník národního písemnictví (případně jeho moravská pobočka v Rajhradě) jako ideální. V Archivu města Brna by myslím drahocenné poklady našich předků zapadly, pokud by o ně vůbec stál (věuje se především věcem spojeným přímo s městem jako takovým, což SPJF není).
 

12. ledna 2017, 18:17
Čáp (administrátor)

Toto je velice zajímavá informace. Ale lze nějak přesněji popsat, oč má Památník zájem? Existuje nějaké selekce - filtr, na kterém se přecejenom rozhoduje, co zachovat a co ne? Umím si totiž představit situaci, kdy třeba nějaký rozpadnuvší se klub věnuje Památníku své kroniky. Souvisí dost s Foglarem? Má o ně zájem? Řeněme, že ano. A pak klub věnuje i svoje tabulky bodování. je to pořád dost hodnotné? A humoristický časopis nakreslený na táboře na nástěnku? Lístečky z bojovky? Umím si představit, že by se někdo zbavil takových věcí, ke kterým má sice citový vztah, ale současně by je rád zachoval i do budoucna někde jinde než u sebe doma - jenže pak se může stát, že je někdo na takovém filtru „odfiltruje“.

Možná i já bych rád některé věci věnoval památníku, ale jak se dozvím, že neskončí ve Štětí či ve Větřní?

5. ledna 2016, 13:24
Krizmen

Soudobá dokumentace

Jistěže, archivy vytváří fondy soudobé dokumentace. ALE - nemělo by mít SPJF svůj archivní fond v Archivu města Brna? Mohly by se tam přesunout např. materiály z let 1990 - 2000. Aby byla uchována historie našeho sdružení tam, kde sdružení vzniklo.
Vložení nového komentáře
*
*
*