iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby
Přejít na menu

Že jsi na soutěže kanón? Otestuj své znalosti ve VELKÉM FOGLAROVSKÉM TESTU!

Badatelsko-sběratelský oddíl Sdružení přátel Jaroslava Foglara.

Článek II: Právní postavení SPJF
1. SPJF je dobrovolné, nezávislé občanské sdružení, sdružující členy na základě společného
zájmu:
d) o sběratelství, archivování a zkoumání všeho, co se týká Jaroslava Foglara, jeho spolupracovníků, dalších spisovatelů a tvůrců časopisů pro děti a mládež.

Článek III: Cíle činnosti SPJF
2. SPJF se snaží oslovovat čtenáře, přátele, sběratele a další příznivce díla Jaroslava Foglara a ostatních autorů dobrodružné literatury a tvůrců časopisů pro děti a mládež, propagovat výchovné metody skautingu, woodcraftu, zálesáctví apod.
3. Za tímto účelem SPJF zejména:
a) zajišťuje, zpracovává a zveřejňuje informace o životě a díle Jaroslava Foglara i dalších spisovatelů a tvůrců dětských časopisů, propaguje a popularizuje jejich dílo doma i v zahraničí;

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, o. s.

27.4.2017 16:41
Autor: tendruhejvojta, Počet přečtení: 3063

V našem velkém výročním testu vás čekají otázky vskutku záludné. Proto jsme se rozhodli učinit krok v oblasti testování znalostí dosti ojedinělý – pro ty z vás, kteří se snad na test úplně necítíte, více než lákavý. Budeme bodovat i odpovědi, se kterými se trefíte tzv. „těsně vedle“. Nebude to sice za plný počet bodů, a i když ne každá z otázek takovou možnost nabízí, přesto by se z toho něco vytěžit dalo. Doufáme, že si s testem i jeho vyhodnocením užijete spoustu zábavy a důstojně tak oslavíte kulaté výročí narození  oblíbeného spisovatele.

I. ČÁST ÚRYVKY Z FOGLAROVEK

Následující úryvky do značné míry shrnují ty nejsilnější stránky foglarovek: důraz na zdravé mládí a tělesnou krásu, napínavé, téměř hororové scény, absolutní porozumění klukovským tužbám, romantické výjevy a humor. Poznáte ale, ze kterých foglarovek ony úryvky jsou?

1. Snad ještě nikdo nikdy ho neviděl v dlouhých kalhotech! Snad je možná ani neměl doma v šatníku. A vždycky musely být co nejkratší, jen aby měl své silné a rovné nohy od sluníčka opálené co nejvýše. Tolik si na tom vždy zakládal!

a) Strach nad Bobří řekou
b) Hoši od Bobří řeky
c) Devadesátka pokračuje

2. Viděl jsem na skle přimáčknutý obličej, nenávistnýma očima se po nás rozhlížel. Do smrti nezapomenu na ty hrozné oči. Kdo ví, jak dlouho se ten člověk na nás tak díval a co vlastně zamýšlel a kdo to byl...

a) Život v poklusu
b) Chata v Jezerní kotlině
c) Tábor smůly

3. “Prosím vás, pane průvodčí, my jsme zapomněli vystoupit - mohli byste nám zastavit - víte - my tady měli teď vystupovat - a my teď -”

a) Rychlé šípy
b) Tajemná Řásnovka
c) Dobrodružství v Zemi nikoho

4. Na nebi zářily myriády hvězd. Z protějších břehů sem vonělo obilí ve snopech i pozdní tráva a jetel. Peřeje temně hučely svou stříbrnou píseň. Když k nim oba hoši došli a pozorně se zaposlouchali, poznali, že píseň se skládá z nespočetného množství všelijakého bublání, zurčení, každý splávek u každého kamene v řece zpíval sám, některý hluboce, jiný vysoce, podle polohy kamene a podle proudu vody, který se do něho opíral.

a) Hoši od Bobří řeky
b) Devadesátka pokračuje
c) Modrá rokle

5. Jeho knihy hovořily vždy jen o tom, co se těm hochům líbilo a co vyhovovalo jejich představám, úměrným věku. Nepsalo se v nich o žádných zamilovaných, ani se v nich neřešily problémy, pro které hoši ještě neměli pochopení.

a) Boj o první místo
b) Když Duben přichází
c) Náš oddíl

II. ČÁST BÝT JAKO RYCHLÉ ŠÍPY

Ve foglarových komiksech o slavné klukovské partě jsou mnohé situace, které můžete zažít i vy, pouzí čtenáři. Zachováte se v nich ale opravdu jako Foglarovi hrdinové? Jak dobře znáte příběhy Rychlých šípů?

1. S kamarády se jednoho dne vydáte do biografu. Postarší dáma, která sedí před vámi, má ale velmi vysoký klobouk, přes který nevidíte na plátno. Jak se zachováte?

a) Nenápadně paní klobouk z hlavy sundám tak, aby si toho nevšimla.
b) Slušně paní upozorním, přičemž nazvu její klobouk rozhlednou.
c) Vydržím to a děj filmu si nechám posléze od kamarádů převyprávět.

2. Parta pochybných kamarádů vás pozve na návštěvu a pokusí se vás otrávit čajem. Jak se zachováte?

a) Čaj vypiji. Mám sice nějaké podezření, ale dar nemůžu odmítnout.
b) Čaj nevypiji a pohrozím hostitelům, že příště nahlásím pokus o vraždu strážníkovi.
c) Lest prokouknu a donutím jednoho z „kamarádů“ pozabíjet jeho domácí mazlíčky.

3. Spolu s kamarády plníte modrý život. Co uděláte pro modré okénko dobrého činu?

a) Zraněnému chlapci vyrobím sedátko ze čtyř spojených rukou.
b) Nabarvím panu Zelenému plot načerveno.
c) Nabarvím panu Červenému plot nazeleno.

4. Váš známý se topí při lovení rybiček v kašně. Jste proslulí tím, že nikdy nevoláte dospělé lidi na pomoc. Jak se zachováte?

a) Vytvořím s kamarády spojením rukou pevné „lano“ a známého společně vytáhneme.
b) Nechám ho utopit se. Vždyť to je jeden z těch, kdo mě chtěl otrávit čajem!
c) Poruším svou zásadu a poběžím pro jeho tatínka.

5. Vydáte se na výlet a vašeho kamaráda uštkne zmije. Co uděláte?

a) Ránu podvážu, vyčistím čpavkem a vypálím a pak rychle k doktorovi.
b) Ránu podvážu, vyčistím čpavkem, rozhodně nevypaluji a pak rychle k doktorovi.
c) Ránu vysaji, vypálím a pak rychle k doktorovi, za 24 hodin po uštknutí nastává smrt!
d) Neudělám nic, nejdříve ale vynadám kamarádovi, že neměl zmiji dráždit.

6. Na společné výpravě se střetnete tváří v tvář s ozbrojeným lupičem, vykradačem chat. Jak se zachováte?

a) Vzdám se se zvoláním: „Proč já jen do toho vašeho klubu vstupoval?“
b) Zbraň mu vykopnu z ruky s výkřikem: „Na zadovky jsem byl vždycky kanón!“
c) Vyzvu ho na souboj a přihodím: „My se nepereme. Ale umíme zápasit. A zápasíme, když je potřeba!“

III. ČÁST NEPOUŽITÉ ILUSTRACE DO FOGLAROVEK

Pod tímto textem si můžete prohlédnout ukázky ilustrací k románům Jaroslava Foglara. Ale pozor – jedná se o ilustrace, které nebyly ve foglarovkách nikdy použity - buď byly trochu upraveny, překresleny nebo nevyšly vůbec. Uhádnout autora asi nebude tak těžké, ale tipnete si, do jaké z knih byly ilustrace plánovány?

1.
a) Zdeněk Burian, Devadesátka pokračuje
b) Miloš Novák, Hoši od Bobří řeky
c) Zdeněk Burian, Hoši od Bobří řeky

2.
a) Marko Čermák, Stínadla se bouří
b) Bohumír Čermák, Záhada hlavolamu
c) Marko Čermák, Záhada hlavolamu

3.
a) Bohumil Konečný, Záhada hlavolamu
b) Gustav Krum, Stínadla se bouří
c) Bohumil Konečný, Stínadla se bouří

IV. ČÁST ZÁLUDNÉ STŘÍPKY Z JESTŘÁBOVA ŽIVOTA

1. Jaroslav Foglar si svou celoživotní přezdívku Jestřáb vysloužil na oddílové výpravě:

a) do tzv. polabské Sahary
b) do tzv. českého Grand Canyonu
c) na Křivoklátskou vrchovinu

2. Pán, který dosti vehementně nabízel mladému Foglarovi „rozsvícený čaj“ se jmenoval:

a) Stein
b) Pilgram
c) Pilgrim

3. Miloš Zapletal přesvědčil Jaroslava Foglara k napsání druhého dílu jedné z foglarovek. O kterou knihu se jednalo?

a) Strach nad Bobří řekou
b) Devadesátka pokračuje
c) Stínadla se bouří

4. Svou první výzvu k zakládání čtenářských klubů formuloval a zveřejnil Jaroslav Foglar v roce:

a) 1935
b) 1936
c) 1937

5. V roce 1954 se stal Jaroslav Foglar zaměstnancem:

a) Domova středoškolské mládeže
b) Městské stanice mladých turistů
c) nakladatelství Melantrich

6. Největší část knihy Dobrodružství v Zemi nikoho Jaroslav Foglar napsal:

a) na terase u kavárničky Kajetánka
b) na lavičce pod Čertovkou
c) na skalním ostrohu u železniční trati do Pikovic

ZAPOČTI SI BODY DLE NÁSLEDUJÍCÍHO VYHODNOCENÍ:

ČÁST I - ÚRYVKY Z FOGLAROVEK
1. a) 2 body, b) 1bod, c) 0 bodů
2. a) 0 bodů, b) 0 bodů, c) 2 body
3. a) 0 bodů, b) 0 bodů, c) 2 body
4. a) 0 bodů, b) 2 body, c) 0 bodů
5 a) 1 bod, b) 2 body, c) 0 bodů

ČÁST II - BÝT JAKO RYCHLÉ ŠÍPY
1. a) 0 bodů, b) 2 body, c) 0 bodů
2. a) 0 bodů, b) 1 bod, c) 2 body
3. a) 0 bodů, b) 2 body, c) 1 bod
4. a) 1 bod, b) 0 bodů, c) 2 body
5. a) 2 body, b) 1 bod, c) a d) 0 bodů
6. a) 0 bodů, b) 2 body, c) 1 bod

ČÁST III - NEPOUŽITÉ ILUSTRACE DO FOGLAROVEK
1. a) 1 bod, b) 0 bodů, c) 2 body
2. a) 2 body, b) 0 bodů, c) 1 bod
3. a) 1 bod, b) 0 bodů, c) 2 body

ČÁST IV - ZÁLUDNÉ STŘÍPKY Z JESTŘÁBOVA ŽIVOTA
1. a) 2 body, b) 1 bod, c) 0 bodů
2. a) 0 bodů, b) 2 body, c) 1 bod
3. a) 1 body, b) 2 body, c) 0 bodů
4. a) 0 bodů, b) 1 bod, c) 2 body
5. a) 1 bod, b) 2 body, c) 0 bodů
6. a) 0 bodů, b) 0 bodů, c) 2 body

VÝSLEDKY ANEB JAKÝ JSI KANÓN:

40-39 bodů
Jaroslav Foglar už být nemůžeš, takže nejspíš budeš asi absolutní znalec. Víš všechno anebo téměř všechno. Jak jde všech šestadvacet bobříků po sobě podle barev, jak souvisí plechovka desetníků s paní Mydlíkovou, jak sestrojit létající kolo, jestli je Bublina pes nebo fenka... A pokud ne, stal ses obětí neuvěřitelné náhody či pachatelem nehorázného podvodu.

38-26 bodů
Foglarovky a další knížky s Jaroslavem Foglarem související se budou u tebe doma patrně vyjímat na nějakém čestném místě. Možná budeš dokonce sběratelem foglarovských ilustrací. Anebo jsi malým klukem, který ve foglarovkách právě leží. Nevadí, že u některých odpovědí jsi zamířil těsně vedle. Víš, o co jde a to je podstatné.

25-11 bodů
Pěkný výsledek. Je vidět, že tvá cesta foglarovským světem neskončila povinnou školní četbou na základní škole (pokud jsi mladší ročník) anebo zakázanou školní četbou pod lavicí (pokud jsi ročník starší). Spisovatele Jaroslava Foglara a jeho knížky znáš, občas se k nim s láskou vracíš či pátráš po nových, ještě nepřečtených. Možná, že podobně rád máš i Tolkiena, Huga nebo Dostojevského, ale na Foglara nezapomínáš.

10-5 bodů
Jaroslav Foglar. No jistě – není to žádný tvůj oblíbenec, ale úplně hloupý přece taky nejsi. Nějakou tu foglarovku jsi už v ruce držel, pětici Rychlých šípů bys dohromady asi taky dal. Ten test ti dal tedy pořádně zabrat, ale při troše snahy jsi těch pár bodů ulovil. A co takhle si ještě ulovit nějakého toho bobříka?

4-1 bod
Možná máš za kamarády nějaké foglarovce. Sám moc netušíš, odkud vítr vane, ale něco jsi odposlechl, když se spolu bavili. Víš, že jde o nějakého spisovatele, že byl (anebo stále je?) skvělý a že až půjdeš volit, asi to hodíš Bahňákovi. No, není to úplně moc, ale je to dobrý začátek. Jen tak dál!

0 bodů
Nula. Nic. Jaroslav Foglar. Nic. Mirek Dušín. Nic. Třináct bobříků. Nic. Otázkou zůstává jak to, že máš v ruce tento časopis. Budeš patrně cizinec nebo nemluvně.

Velký foglarovský test vyšel také v nejnovějším čísle Bobří stopy 1/2017.

Vytvořil 27. dubna 2017 v 16:42:55 tendruhejvojta. Upravováno 7x, naposledy 27. dubna 2017 v 17:08:04, tendruhejvojta


Diskuze ke článku

1. května 2017, 00:21
Jiřka

Super test, děkuji :-) Potěšil mě i můj výsledek 20 bodů, ačkoliv jsem foglarovky četla dříve v mládí a nedávno se vrátila jen ke trilogii Stínadel.
28. dubna 2017, 20:57
MV Bobr

Soutěže v BS.

K dnešnímu dni (pátek) v poště nebyl žádný dopis k soutěžím (viz test foglarovský a ambigramy letopočtové). Očekávám zásilky v květnovém prvním týdnu...
28. dubna 2017, 20:51
MVBobr (administrátor)

Ambigramy

Připomínám i další soutěž v BS č. 1, a to ambigramové letopočty... např. I96I.

Vložení nového komentáře
*
*
*