iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby
Přejít na menu

Boj o první místo (1936)

Na začátku příběhu, se třináctiletý chlapec Petr Solnar cítí bezvýznamný. Především, vedle svého spolužáka Rudy Lorence, jenž je ve třídě bezmezně obdivován.

Ruda má totiž ve třídě celou řadu zastánců, kteří se obdivují nejen jeho pěstěnému zevnějšku, ale také síle, ohebnosti a vůbec všeobecné převaze. Ruda vědom si tohoto jejich obdivu vůči sobě je zneužívá. Je ke chlapcům hrubý, zlý a vysmívá se jim. Toto se však Petrovi nelíbí a jako jeden z mála se Rudovi dokáže postavit už jen tím, že se straní jeho „hrám“. Tím si však celou třídu poštve proti sobě.
Během školního roku, přišel do jejich třídy nový hoch, který Petra ihned zaujme svým vnitřně vznešeným chováním. Petr se rozhodne, že tohoto chlapce použije jako svůj vnitřní opěrný bod. Petr se k této myšlence upne o to víc, když pozná, že si s Rudou nový chlapec nezadá nic i v otázce fyzické zdatnosti. Žel, tento bod se brzy sám zboří, když vyjde najevo jeho vandalství.
Petrovy dny byly tedy i nadále chmurné. Stále se trápil nad Rudou. Postupem času však Petr svým odtažitým postojem i nevůlí být po chuti Rudovým hrátkám, začne dostávat na „svou“ stranu čím dál více chlapců ze třídy. Jeho boj je pak korunován úspěchem, když Petr zvítězí i před Rudou v běhu napříč městem. Brzy po té cítí čím dál větší obdivné pohledy svých spolužáků. Další metou jeho oblíbenosti je, když najde smysl svého života, do té doby neznámý Skauting. Petr, přirozeně čestný chlapec, je v oddílu dobře přijat a jeho nynější postoj je spolužáky přijat s o to větším respektem. Mimo jiné i proto, že v sobě začal pěstovat v sobě dobré vlastnosti.
Děj knihy graduje tím, že druhý boj o první místo, tentokrát o předsednictví třídy, vyhraje s velkým náskokem Petr, přesto, že při prvním sčítání Ruda nepoctivě strhne vítězství na svou stranu.

Obzvlášť v této knize je patrný příklad toho, že se více cení vlastností ducha než krása těla. Byť to byl právě Jaroslav Foglar, kdo ve svých knihách kladl důraz právě na tělesnou stránku člověka a snažil se ve svých čtenářích vzbudit touhu právě po dokonalé fyzické kondici.