iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby
Přejít na menu

Volby Vedení

Chceš se podílet na řízení největšího foglarovského sdružení v ČR? Máš vize, kam ho posunout? Leží ti na srdci odkaz Jaroslava Foglara a chceš spolupracovat na jeho rozvoji? Pak jsi ideální kandidát do Vedení SPJF! Níže se dozvíš, o co jde a jak na to.

Co je Vedení?

Vedení je pracovní orgán SPJF, který je volen Valnou hromadou na období dvou let. Má (maximálně) 13 členů a schází se na pravidelných poradách 3× – 4× ročně. Ze svého středu volí členové Vedení předsedu a místopředsedy SPJF (souhrnně Výkonný výbor), během svého funkčního období řeší otázky rozpočtu, aktivit a akcí SPJF, legislativu a vše ostatní, spojené s řízením organizace.

Pravomoci Vedení SPJF

Vedení SPJF rozhoduje o všech důležitých otázkách, které vyvstanou v období mezi valnými hromadami (zpravidla hlasováním). Stanovy SPJF hovoří o pravomocech Vedení takto:

Pravomoci Vedení SPJF

Kdo může kandidovat?

Kandidátem do Vedení SPJF se může stát osoba starší 18 let (v den konání Valné hromady), která je v okamžiku volby řádným členem SPJF (členský příspěvek lze uhradit na místě). Kandidát by se měl osobně zúčastnit Valné hromady, představit se členům a ucházet se o jejich hlasy. Je možné rovněž kandidovat do Revizní komise SPJF.

Datum nejbližší Valné hromady, na které proběhne volba Vedení SPJF:
24. listopadu 2018, Brno

 

Jak to chodí v praxi? Předseda SPJF svolává porady v termínech, na kterých se Vedení shodne. Místa porad se zpravidla střídají v rámci celé ČR (Brno, Praha, Ostrava, Plzeň, Pardubice). Jízdné na porady je členům Vedení SPJF propláceno. Členové Vedení dle svých zájmů rovněž stojí v čele několika pracovních komisí či vykonávají další specifické činnosti, ke kterým jsou pověřeni.

 

Jak vypadá běžná porada Vedení SPJF? Takto:

Porada Vedení

V případě dotazů či zájmu o kandidaturu do Vedení napište na: martin.vertesi@spjf.cz