iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby
Přejít na menu

Třebíčská pobočka SPJF - Halahoj

Studentský klub Katolického gymnázia (SKKG) Halahoj je zájmový klub pro děti, mládež i dospělé. Má mnoho tváří podle svých členů a jejich zájmů. Snaží se nabídnout co nejrozmanitější využití volného času dětem a mládeži.


Činnost pobočky je směrována především pro středoškolskou a vysokoškolskou mládež z Třebíče a okolí a pro odrostlé "bobřostopáky", tedy pro věkovou skupinu 14 až 26 let. Některé akce jsou však pořádány i pro mladší účastníky.

SKKG Halahoj navázal svojí činností na klub Skála, který působil na Katolickém gymnáziu v letech 1998 – 2001. Klub Skála vyvíjel svou činnost především v období letních prázdnin a to v pořádání letních táborů a také různých výtvarných, jazykových, vodáckých, sportovních kurzů a seminářů.

Od září 2001 se činnost klubu, který se v té době přejmenoval na Halahoj, dále vyvíjela a rozšířila o mnoho dalších aktivit i během školního roku. Zázemím klubu se stal malý dřevěný „Domeček“ v areálu školy za tělocvičnou, který si sami žáci upravili do stávající podoby. Krom instruktorské základny se zde nachází i studentská čajovna a herna deskových her.

16. prosince 2002 proběhla na Ministerstvu vnitra registrace a „Studentský klub Katolického gymnázia HALAHOJ“ se stal občanským sdružením. Přesto, že je od roku 2012 samostatným občanským sdružením, stále zůstává Třebíčskou pobočkou SPJF.

Sídlo pobočky a místo, kde se pořádají pravidelné akce, je v dřevěném „Domečku“ v areálu
Katolického gymnázia v Třebíči. Kromě herny a čajovny se zde odehrávají koncerty, cestovatelské
besedy, výstavy a další akce pro mladé. Objekt slouží také jako základna pro víkendové přespávání klubů nebo oddílů, které navštívily Třebíč a okolí. Mimo klasické víkendové akce pořádá Halahoj školení pro vedoucí klubů a oddílů a letní tábory.

Vedení:
Vedoucí - Vít Oplatek

Kontakt

Adresa: Otmarova 22, 674 01 Třebíč
Web: www.halahoj.org
Email: tp@spjf.cz