iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby
Přejít na menu

Východočeská pobočka SPJF

Východočeská pobočka SPJF byla založena v prosinci roku 2006 kolektivem v jehož čele stál Ferdinand Forró - Ferda.

Aktivní členové pobočky jsou převážně mladí lidé, kteří se prioritně starají o chod pobočky. Pobočka pořádá různé volnočasové akce pro děti a mládež. Mezi pravidelné podniky patří pořádaní stínadelské hry Dobrodružství v temných uličkách a Večer světel, výpravy do přírody a sportovní turnaje (zejména v hokeji a stolním tenise). Základním cílem Východočeské pobočky SPJF je rozšířit členskou základnu ve Východních Čechách a aktivně zvyšovat počet pořádaných akcí.

Vedení pobočky:

Vedoucí pobočky: Ing. Ladislav Ježek
Zástupce: Stanislav Čaban - Wapi
Zástupce: Anna Hagarová - Žluťásek

Adresa: Ing. Ladislav Ježek, Fibichova 424, 533 45 Čeperka
E-mail: vcp@spjf.cz

Členem pobočky se může stát každý řádný člen SPJF. Předpokladem, ale nikoli povinností, je bydliště ve východočeském regionu. Přihlášení do pobočky je nutné provést písemně na adresu pobočky nebo SPJF.

Člen pobočky může očekávat více informací o dění v pobočce i v celém sdružení. Má také právo spolupracovat na fungování pobočky,